Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Bioprocesor

20.09.2022

Ing. Peter Benko - INECS

Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v …

Detail

Regionálne centrum obehového hospodárstva

12.09.2022

Národná recyklačná agentúra Slovensko

Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je systémové riešenie všetkých oblastí potrebných pre tvorbu integrovaných projektov rozvoja regiónu, orientovaných na krajinu …

Detail

Komplexné odpadové hospodárstvo

07.09.2022

Purum SK s.r.o.

Spoločnosť Purum SK, s. r. o., ponúka komplexné odpadové hospodárstvo s dôrazom na minimalizáciu produkcie odpadov. Zabezpečuje efektívnu recykláciu celej škály odpadov. …

Detail

Zber kuchynského odpadu v obciach

05.09.2022

CMT Group s. r. o.

Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám.

Detail

Chladenie skladov surovej kože

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a …

Detail

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne …

Detail

Výroba ľadovej vody pre potravinársky priemysel

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Potravinársky priemysel spotrebuje v procese výroby veľké množstvo ľadovej vody, ktorej príprava je energeticky veľmi náročná. Koncept spoločnosti umožňuje zásadné …

Detail

Zelené bezstarostné e-bicyklovanie

09.08.2022

Econec s.r.o.

Cyklisti môžu čeliť na svojom výlete viacerým problémom. Defekt, porucha, vybitý smartfón alebo vybitý e-bike. Spoločnosť ECONEC vyvinula smart multifunkčnú nabíjaciu …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.