Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Koreňová čistiareň komunálnych odpadových vôd o kapacite 50 EO

12.12.2020

Klimatický klub / Národný Trust n. o.

Koreňová čistiareň predstavuje efektívne ekologické riešenie pre menšie zariadenia, komunity a obce, ak nie je dostupná verejná kanalizácia. Príprava a výstavba koreňovej …

Detail

Zber a spracovanie drevného odpadu

27.11.2020

LES, s.r.o.

Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí …

Detail

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020

NOVACO s. r. o.

Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií …

Detail

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnou základe a ukotvená …

Detail

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

15.11.2020

DR Unit, spol. s r. o.

Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou …

Detail

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

15.11.2020

Považská cementáreň, a. s., Ladce

Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je …

Detail

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná …

Detail

Recyklácia stavebného a demoličného odpadu

10.11.2020

PROSPECT, spol. s r. o.

Recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácií môže vďaka využitiu mobilných drvičiek a triedičiek prebiehať kdekoľvek – na mieste určenom …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.