Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

15.11.2020

DR Unit, spol. s r. o.

Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou …

Detail

Recyklácia stavebného a demoličného odpadu

10.11.2020

PROSPECT, spol. s r. o.

Recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácií môže vďaka využitiu mobilných drvičiek a triedičiek prebiehať kdekoľvek – na mieste určenom …

Detail

Eliminácia dopadu psích exkrementov na zdravie ľudí a životné prostredie

10.11.2020

MARTAL s. r. o.

Eko psia toaleta (EcoDog Toilet) je hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na …

Detail

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

10.11.2020

ŽOS-EKO, s. r. o.

ŽOS-EKO, s. r. o., patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o …

Detail

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

08.11.2020

BIOELEKTRA SE

Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej …

Detail

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

29.10.2020

Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý …

Detail

Projekt - Talpa House

19.10.2020

Pribila spol. s r. o.

Talpa House je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie …

Detail

EKO-VÝCHOVNÉ PROJEKTY

09.10.2020

SEWA, a. s.

OZV SEWA, a.s., v spolupráci s partnermi, realizuje eko-výchovné programy pre deti a mládež od roku 2014. Eko- výchovný program pre najmenších – škôlkarov …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.