Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Sorbenty, sorpčné materiály a výrobky Johan Enviro

05.12.2017

Johan ENVIRO

Výrobky značky Johan ENVIRO nájdu využitie vo všetkých etapách výrobného procesu, na miestach predpokladaných aj nepredvídaných únikov nebezpečných látok. Sorbentné …

Detail

STERED v dome

03.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Konštrukčný materiál STERED je pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže …

Detail

STERED v priemysle

03.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Konštrukčný materiál STERED pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti je možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže …

Detail

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životnosti, vznikla skladba pre ľahké vegetačné strechy s …

Detail

Medzikoľajový absorbér hluku

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu železnice v priemyslových …

Detail

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané aj pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. STERED tieto vlastnosti plne prenáša do základného …

Detail

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po …

Detail

Zvukovoizolačný pás z recyklovanej zmesi PUR, VKM a papiera

01.01.2017

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Útlm krokového hluku v podlahe s doplnkovou tepelnoizolačnou funkciou.

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.