Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Vertikálny systém zberu odpadu

17.04.2020

REDOX – ENEX, s. r. o.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku ponúka komplexnú dodávku polopodzemných kontajnerov na kľúč. To zahŕňa úvodnú konzultáciu, výber vhodnej lokality, vypracovanie …

Detail

Digitálne odpadové trhovisko

16.04.2020

CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Na digitálnom odpadovom trhovisku umožňuje zadarmo ponúkať a vyhľadávať odpady, recykláty a druhotné suroviny z rôznych oblastí, ako sú plasty, …

Detail

Výrobkový rad AGRO

10.04.2020

AGRO CS Slovakia, a.s.

AGRO je základný výrobkový rad s najširším sortimentom – substráty, kvapalné, minerálne, organické a organicko-minerálne hnojivá, trávne zmesi a doplnkový …

Detail

Výrobky z recyklovaného šatstva a použitých plastov

08.04.2020

sobi, o. z.

sobi.eco sa zameriava na etické a ekoriešenia. Pracuje s odpadovými materiálmi, ktoré vracajú späť do výrobného cyklu, pričom kladú dôraz …

Detail

Hliníková tuba Go Green

06.04.2020

Tubapack, a. s.

Hliníková tuba umožňuje jednoduché opakované použitie - opätovne sa mení na primárny hliník. Čistota použitého hliníka umožňuje až 100 % …

Detail

Výroba slnečných kolektorov

06.04.2020

Thermo|solar Žiar

THERMO|SOLAR sa už od roku 1978 zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Sústreďuje …

Detail

Interiérové kompostovanie - vermikompostovanie

05.03.2020

OZ Kompostujme

Až 50 % komunálnych odpadov sa dá kompostovať. Pri aktuálnom stave odpadového hospodárstva a cieľov, ktoré v ňom máme dosahovať, …

Detail

Tepelné čerpadlá – udržateľné vykurovanie

13.01.2020

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Tepelné čerpadlá využívajú energiu z okolitého prostredia ─ zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. Následne ju odovzdávajú vykurovacej sústave …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.