Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Výstavba fotovoltickej elektrárne na výrobu elektriny v obci Jasenová

07.06.2024

Obec Jasenová

Na streche budovy obecného úradu je od novembra 2023 inštalovaná fotovoltická elektráreň prostredníctvom 24 ks fotovoltických panelov s inštalovaným výkonom …

Detail

Energetická efektivita výroby jedál a poskytovania služieb

31.05.2024

Tibor Mandel BUBO Reštaurácia a Penzión

Solárny kolektor - teplá voda Fotovoltika - elektrická energia Kotol biomasa - teplo CNG alt. pohon - doprava Kompletné LED …

Detail

Recyklácia odpadového polystyrénu

11.04.2024

SLOVIZOL, s.r.o.

Stavebný polystyrén je 100% recyklovateľná komodita. Záleží iba na nás ako sme disciplinovaní a ako nakladáme so stavebným odpadom. SLOVIZOL, …

Detail

Smart manažment odpadu pre fabriky

25.03.2024

SENSONEO j. s. a.

Sensoneo riešenie sme vyvinuli pre mestá a obce, ktorým pomáhame manažovať odpad lepšie už od roku 2017. V 2020 sme našu pozornosť …

Detail

Zálohovanie – systém pre Deposit Return Schemes

25.03.2024

SENSONEO j. s. a.

Zavedenie systému zálohovania priamo súvisí s precíznou a podrobnou pripravenosťou infraštruktúry. Netýka sa to len HW, ako sú zálohomaty a ručné sady …

Detail

Inteligentné zámky na smetné nádoby

25.03.2024

SENSONEO j. s. a.

Nové riešenie od Sensoneo – Inteligentné zámky na smetné nádoby, nijako nenarúša vzhľad smetných nádob, kontajnerových stojísk s klietkami ani ich …

Detail

Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn v banskobystrickom priemyselnom parku

06.03.2024

FUERGY Industries j.s.a.

Multifunkčné smart batériové úložisko brAIn by FUERGY nachádzajúce sa v banskobystrickom priemyselnom parku poskytuje certifikované podporné služby pre prevádzkovateľa elektrickej …

Detail

Nezávislý energetický systém na báze OZE a vodíkových technológií

05.03.2024

Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Zostavenie reťazca zariadení, ktoré by zabezpečovalo energetickú nezávislosť od verejnej siete s ekonomickou návratnosťou. Reťazec zariadení obsahuje všetky komponenty pre …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.